Akt założycielski z obwodem szkoły

     STATUT SZKOŁY

     Organizacja Punktu Przedszkolnego

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w  Książenicach, al. E. Marylskiego 3 jest Pani Katarzyna Galla.

Telefon do szkoły: 22 755-66-32

e-mail: szkola@ksiazenice.szkola.pl