Wczoraj w grodziskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Role gospodarzy spotkania pełnili: Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński oraz Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki.

Spotkanie rozpoczął występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Grodzisku Mazowieckim. Następnie przedstawiona została prezentacja, dotycząca zmian w oświacie gminnej i powiatowej w ostatnich latach, aktualnych inwestycji oraz planowanych działań. Kolejnym elementem spotkania było wręczenie nagród pieniężnych i wyróżnień Starosty – dla zasłużonych pracowników szkół ponadgimnazjalnych oraz Burmistrza – dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zaznaczyć należy, że wyróżnienia otrzymali również przedstawiciele placówek niepublicznych, funkcjonujących na terenie naszej gminy.

Burmistrz Grzegorz Benedykciński wręczył listy gratulacyjne Pani Małgorzacie Okurowskiej, dyrektorowi Gimnazjum Nr 3 oraz Pani Małgorzacie Pietraszek, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Izdebnie Kościelnym, w związku z otrzymaniem Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Odznakę „Zasłużony dla Gminy Grodzisk Mazowiecki” otrzymali:  

- Pan Bogdan Kuciabiński, – emerytowany nauczyciel i dyrektor szkół grodziskich,

- Pani Danuta Pokropek –  dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Grodzisku Maz., w tym Szkoły Podstawowej Nr 2 od 1990 roku,  

- Pani Elżbieta Bartosiak – emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Maz.

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego – Kazimierz Rybka, uhonorował odznaką ZNP Panią Alicję Pytlińską oraz Panią Aurelię Sobieraj.

Uroczystość uświetniła swoim występem Pani Krystyna Prońko wraz z zespołem.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem w sali lustrzanej Centrum Kultury.

Wszystkim pracownikom oświaty życzę radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, dziękując jednocześnie za zaangażowanie i trud w codziennej pracy zawodowej. 

Rajmund Zaleski

Dyrektor                                                                                                                                                                                                                                                   Biura Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty

w Grodzisku Mazowieckim  

Zdjęcia z uroczystości – patrz Galeria